‎⁨یازده دقیقه⁩

‎⁨یازده دقیقه⁩ Summary

روزگاری فاحشه ‌ای بود به اسم ماریا که… آخرین رمان پائولو کوئلیو اینگونه آغاز می شود، کتابی که نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد یک افسانه باشد یا یک حماسه کشف جنسی. ماریا، دختری جوان از دهکده‌‌های برزیل است که در سنین جوانی، متقاعد می‌شود که هرگز عشق واقعی را پیدا نمی‌کند، درعوض اعتقاد دارد که "عشق چیز وحشتناکی است که شما را رنج می‌دهد”. یک ملاقات احتمالی در ریو او را به ژنو می‌برد، جایی که آرزوی پیدا کردن شهرت و ثروت را دارد. ماریا مجبور است بین پیگیری مسیری از تاریکی - لذت جنسی به خاطر خودش - یا ریسک کردن روی همه چیز برای یافتن "نور درونی" خود و احتمال رابطه جنسی مقدس، یکی را در این زمینه انتخاب کند.Book Reviews

Banoo Shokri

خوشمان آمد5 star

خواندم و دوستش داشتم. ♥️55

swriiiiiiiiiiiii

Sario1 star

مسخره ترین کتابی که تا حالا خوندم!😶15

Hamoon Naseri

many thanks to You5 star

I have many thanks to You for this Book55

   Users Online